รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย


ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  [เส้นทาง]
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

                  1. สมัครด้วยตนเอง เฉพาะในวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่ สำนักอำนวยการพิเศษ  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

                  2. ทางไปรษณีย์ สถาบันจะยึดวันที่ส่งใบสมัครตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก  จัดส่งที่ สำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

การดำเนินการ กำหนดการ
เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 
ถึง วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์
ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2118 9400 ต่อ 111 หรือ 203

­­­