ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
icon

คำถาม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ตั้งอยู่ที่ใด?

icon 36 Read

icon icon
icon

คำตอบ

999 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

icon

คำถาม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีภารกิจและหน้าที่อะไร?

icon 35 Read

icon icon
icon

คำตอบ

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล
  • ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน
  • ส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม
  • ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง
icon

คำถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางใดบ้าง?

icon 16 Read

icon icon
icon

คำตอบ

อีเมล: info@tijthailand.org
Tel : 02-522-1199
Facebook : www.facebook.com/tijthailand.org
Twitter : https://twitter.com/tijthailand

icon

คำถาม

ตราสัญลักษณ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีความหมายว่าอย่างไร

icon 22 Read

icon icon
icon

คำตอบ

มีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและสามารถตีความไปได้หลากหลายแนวทาง เช่น
  • รูปคนที่อ่าแขนเปิดกว้าง สื่อถึงผู้คนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็น ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์กร
  • รูปมือประคองวงกลมสีส้ม บ่งบอกถึงความร่วมมือที่จะช่วยประคับประคอง ความยุติธรรมและความดีงามในสังคม
  • รูปถนนมุ่งสู่ดวงอาทิตย์ที่เส้นขอบฟ้า เป็นนัยยะถึงความปรารถนาที่จะ ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสรุ่งเรือง
chat