ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี 2565 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : เมษายน 2561

รายละเอียด

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั่วโลก ทว่า TIJ ยังคงดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจ ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มุ่งมั่นจะทำงานเพื่อปรับปรุงและยกระดับสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และยังผลให้ประสบความสำเร็จในการสร้างคุณค่าและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : กันยายน 2563

รายละเอียด

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

--

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : กันยายน 2556

รายละเอียด

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : Thailand Institute of Justice (TIJ)

icon

เผยแพร่วันที่ : กันยายน 2559

รายละเอียด

1 ถึง 6 จาก 9 รายการ

chat