ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail
icon

Question

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ตั้งอยู่ที่ใด?

icon 21 Read

icon icon
icon

Answer

999 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

https://maps.app.goo.gl/xcDnpzPAxQZ5wfAv6

 

icon

Question

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีภารกิจและหน้าที่อะไร?

icon 25 Read

icon icon
icon

Answer

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล
  • ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน
  • ส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม
  • ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง
icon

Question

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางใดบ้าง?

icon 9 Read

icon icon
icon

Answer

อีเมล: info@tijthailand.org
Tel : 02-522-1199
Facebook : www.facebook.com/tijthailand.org
Twitter : https://twitter.com/tijthailand

icon

Question

ตราสัญลักษณ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ มีความหมายว่าอย่างไร

icon 16 Read

icon icon
icon

Answer

มีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและสามารถตีความไปได้หลากหลายแนวทาง เช่น
  • รูปคนที่อ่าแขนเปิดกว้าง สื่อถึงผู้คนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็น ผู้ได้รับประโยชน์จากองค์กร
  • รูปมือประคองวงกลมสีส้ม บ่งบอกถึงความร่วมมือที่จะช่วยประคับประคอง ความยุติธรรมและความดีงามในสังคม
  • รูปถนนมุ่งสู่ดวงอาทิตย์ที่เส้นขอบฟ้า เป็นนัยยะถึงความปรารถนาที่จะ ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสรุ่งเรือง