ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Areas of Work

1 Items

Crime and Development

icon

26 Nov 2018

The Crime and Development Programme seeks to strengthen TIJ’s ability to consolidate its knowledge base and raise awareness on the interrelationship between crime and development. The Programme draws ...

Read More

What We Do

16 Items

ASEAN Discusses ‘Criminal Justice’ in Post-COVID Recovery Era at 3rd ACCPCJ

icon

22 Aug 2022

ASEAN Discusses ‘Criminal Justice’ in Post-COVID Recovery Era, Engages Youth in Shaping Justice in the Digitized World at 3rd ACCPCJ       Representatives of ASEAN Community have come together to addr...

Read More

Invitation to Join the 3rd ACCPCJ

icon

19 Aug 2022

Many ASEAN Member States have emphasised that criminal justice systems are facing unprecedented challenges in the post-Covid-19 environment, particularly on the issues of cybercrime, international coo...

Read More

Last Call for Applications from ASEAN Youth!

icon

22 Jun 2022

Last Call for Applications from ASEAN Youth! Deadline Extended Untill July 15! ALSA x TIJ Youth Forum 2022 is opening for applications from youth in ASEAN countries from June 22 until July 15, 2022!  ...

Read More

TIJ Hosted the Consultative Group Meeting for the 3rd ACCPCJ

icon

07 Mar 2022

TIJ Hosted the Consultative Group Meeting for the 3rd ACCPCJ   The 2nd Consultative Group Meeting (CGM), held on the 7-8 March 2022 in Phuket, Thailand, was a hybrid meeting organized by the Thailand ...

Read More

ASEAN Confirms COVID-19 Affects Criminal Justice System, Countries Expedited Discussion for Collaboration

icon

07 Sep 2021

ASEAN Confirms COVID-19 Affects Criminal Justice System, Countries Expedited Discussion for Collaboration   The seriousness of the COVID-19 pandemic continues to affect the economy, society and well-b...

Read More

Article

2 Items

สัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่ TIJ : การประชุม CCPCJ ครั้งที่ 32

icon

29 Jun 2023

TIJ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม CCPCJ มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งเพื่อเสนอผลงานของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากเวทีประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ TIJ News...

Read More

สรุปสารัตถะภาพรวมการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3

icon

24 Aug 2022

การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3 (The Third ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ 3rd ACCPCJ) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ที่กร...

Read More

Event List

1 Items

icon

03 Jan 2024

Read More

Publications

1 Items