ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Overview

3 Items

TIJ Background

icon

26 Nov 2018

The Thailand Institute of Justice (TIJ) is a research institute affiliated with the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network or UN-PNI.​ The vision of the TIJ is to be a ...

Read More

A PNI Member

icon

26 Nov 2018

The UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network Institutes (PNIs) were established by the Secretariat of the United Nations. Consisting of the UNODC and many interregional and regional ...

Read More

Strategic Direction & Plans

icon

26 Nov 2018

1. Promote and support the implementation of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (“the Bangkok Rules”) in Thailand and at the i...

Read More

Areas of Work

2 Items

TIJ Academy

icon

24 Nov 2021

  TIJ Academy aspires to offer the best learning experiences to justice policymakers and practitioners by bringing together accessible global knowledge, innovative skills, and actionable inspirations....

Read More

Policy Coordination

icon

26 Nov 2018

The Policy Coordination unit’s main responsibility is to facilitate external relations and cooperation in regard to the rule of law, sustainable development, crime prevention and criminal justice. The...

Read More

What We Do

22 Items

TIJ Participates in the 33rd Session of CCPCJ in Vienna, Austria

icon

23 May 2024

Representatives from Thailand Institute of Justice (TIJ), led by Dr. Phiset Sa-ardyen, the Executive Director of TIJ, attended the 33rd session of the United Nations Commission on Crime Prevention and...

Read More

Obituary in memory of Yury Fedotov

icon

25 Jun 2022

Obituary in memory of Yury Fedotov   Mr. Yury Fedotov, former Director-General of the United Nations Office at Vienna and Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), ha...

Read More

Launch of the First PNI Newsletter

icon

17 May 2022

Launch of the First PNI Newsletter  Thailand Institute of Justice (TIJ) and United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI) jointly launched the first issue of PNI Newsletter at the 31st CCPCJ sid...

Read More

Statement on the TIJ Role as a PNI member by TIJ Executive Director

icon

19 May 2021

The 30th Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Plenary Agenda item 6(e) "other activities in support of the work of UNODC,  in particular activities of the United Nations crime preventio...

Read More

Webinar Summary: Launch Webinar of the Handbook on Restorative Justice Programmes

icon

05 Jun 2020

Webinar Summary: Launch Webinar of the Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition)     Executive Summary This report summarizes the guidelines and recommendations provided by experts o...

Read More

Article

5 Items

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 32

icon

29 Jun 2023

- TIJ ในฐานะ PNI และผู้ประสานงาน PNI ร่วมจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมคู่ขนานเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - นำเสนอพัฒนาการและการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพในเวทีระหว่างประเทศ - ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมของข...

Read More

สัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่ TIJ : การประชุม CCPCJ ครั้งที่ 32

icon

29 Jun 2023

TIJ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม CCPCJ มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งเพื่อเสนอผลงานของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากเวทีประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ TIJ News...

Read More

Publications

4 Items

chat