ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume)

พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล HR@TIJTHAILAND.ORG
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 118 9400 ต่อ 117