ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
“การเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรม” จะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากการสร้าง “ผลกระทบ” ให้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อ TIJ มีเป้าหมายหลัก คือ ทำให้คนทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สำเร็จได้ เราจึงต้องมี “งาน” หลายต่อหลายงาน ต้องทำในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในแต่ละมิติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง หลายโครงการที่ TIJ ทำ จึงมีความสำคัญในฐานะ “ตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง”
Back
chat