ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวโน้มเรือนจำโลก 2565

--

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ, Penal Reform International

icon

เผยแพร่วันที่ : พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการสำรวจข้อมูลประสบการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้ร่วมกับกับพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการสำรวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เพื่อสะท้อนภาพรวมสถานการณ์ภายในประเทศ และทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์และปัญหาความรุนแรง ตลอดจนผลกระทบต่างๆ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบต่อไป

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : กันยายน 2563

รายละเอียด

1 ถึง 6 จาก 104 รายการ

chat