ข่าวเด่น

Women's Pathways to Prison in Kenya 24 ก.ค. 2561

Women's Pathways to Prison in Kenya

อ่านต่อ
TIJ จัดเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมไทยด้วยมุมมองใหม่ 09 ก.ค. 2561

TIJ จัดเวทีสาธารณะ วิเคราะห์ประเด็นทางสังคมไทยด้วยมุมมองใหม่

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNODC จัดสัมมนาทางวิชาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล 30 พ.ค. 2561

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดสัมมนาทางวิชาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการคริปโตเคอเรนซี่และการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล

อ่านต่อ
TIJ จัดเวที่สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 24 พ.ค. 2561

TIJ จัดเวที่สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6

อ่านต่อ
TIJ และ UN Women จับมือส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและเสริมพลังผู้หญิง 22 พ.ค. 2561

TIJ และ UN Women จับมือส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและเสริมพลังผู้หญิง

อ่านต่อ
ดร.บวรศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยไทย 18 พ.ค. 2561

ดร.บวรศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยไทย

อ่านต่อ
TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content 05 พ.ค. 2561

TIJ จัด “Her Story Vol.3” หัวข้อ Online Creative Content

อ่านต่อ
ดร. สุรเกียรติ์ ถกประเด็นปรองดองด้วยหลักนิติธรรม 16 พ.ค. 2561

ดร. สุรเกียรติ์ ถกประเด็นปรองดองด้วยหลักนิติธรรม

อ่านต่อ
TIJ ส่งเสริมจริยธรรมการทำงานวิจัยกับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก 15 พ.ค. 2561

TIJ ส่งเสริมจริยธรรมการทำงานวิจัยกับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 27 14 พ.ค. 2561

TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 27

อ่านต่อ
พระองค์ภาฯ ทรงร่วมหารือเลขาธิการอาเซียน 02 เม.ย. 2561

พระองค์ภาฯ ทรงร่วมหารือเลขาธิการอาเซียน

อ่านต่อ
“บ้านกาญจนาภิเษก” กับการลบมายาคติ คนก้าวพลาด 23 มี.ค. 2561

“บ้านกาญจนาภิเษก” กับการลบมายาคติ คนก้าวพลาด

อ่านต่อ