ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

 • Read More

  Renewing our promise: Fostering progress and investments to advance the application of the Bangkok Rules

  icon 20 พ.ค. 2567

  Renewing our promise: Fostering progress and investments to advance the application of the Bangkok Rules

  PROJECT

 • Read More

  สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

  icon 18 เม.ย. 2566

  “การเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรม” จะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากการสร้าง “ผลกระทบ” ให้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อ TIJ มีเป้าหมายหลัก คือ ทำให้คนทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สำเร็จได้ เราจึงต้องมี “งาน” หลายต่อหลายงาน ต้องทำในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในแต่ละมิติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง หลายโครงการที่ TIJ ทำ จึงมีความสำคัญในฐานะ “ตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง”

  สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

  PROJECT

ติดตามช่องทาง social

TIJ Common Ground เป็นกรอบการดำเนินการใหม่ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความยุติธรรมในสังคม (Social Jutsice) อย่าง “เป็นมิตร เปิดกว้าง และสร้างสรรค์”
 

ติดต่อเยี่ยมชมพื้นที่  บริการห้องสมุด TIJ

 

#tijcommonground #commonground

TIJ Common Ground

คลังความรู้

Read More
chat