ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Women's Pathways Into, Through and Out of Prison

-

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ, Griffith

icon

เผยแพร่วันที่ : มีนาคม 2564

รายละเอียด

About TIJ

ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินบทบาทด้านวิชาการในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกำกับของรัฐบาลไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบสนองต่ออาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม TIJ เชื่อมั่นว่าความพยายามปรับปรุงระบบยุติธรรมทางอาญานั้น แม้จะยังมีอุปสรรคท้าทายอยู่บ้างในบางมิติ แต่ก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะความยุติธรรมนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแวดวงของนักกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของทุกคน

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : ธันวาคม 2563

รายละเอียด

A Collection of Speeches by HRH Bajrakitiyabha

-

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

18 ถึง 24 จาก 104 รายการ