ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมกับ UNODC เปิดตัว “คู่มือว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังที่ตอบสนองต่อเพศภาวะ"

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เปิดตัว “คู่มือว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังที่ตอบสนองต่อเพศภาวะ” (Toolkit on Gender Responsive Non-Custodial Measures)​

 

จากงานวิจัยพบว่า จำนวนผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากความยากจน การถูกเลือกปฏิบัติ และการถูกกระทำรุนแรง นอกจากนี้ การจำคุกยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ต้องขังหญิง ครอบครัว และชุมชน ปัจจุบันนานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้มาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง โดยพิจารณาถึงภูมิหลังและความต้องการเฉพาะของผู้กระทำผิดหญิง

 

ในบริบทการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโคโรน่า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาตรการที่มิใช่การคุมขังมาใช้ เพื่อลดภาระที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนช่วยดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง คู่มือฉบับนี้เสนอแนะแนวทางและวิธีการเกี่ยวกับการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังที่สอดคล้องกับเพศภาวะ แก่ผู้พิพากษา อัยการ ทนายฝ่ายจำเลย พนักงานคุมประพฤติ บุคลากรด้านสาธารณสุข สื่อมวลชน และองค์กรภาคประชาสังคม  เพื่อลดการจำคุกผู้กระทำผิดหญิงในกรณีที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมให้การจำคุกเป็นมาตรการสุดท้ายในการลงโทษทางอาญา

 

 

คู่มือนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 คน จากทั่วโลก ที่เข้าร่วมประชุมกัน ณ กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562

 

ดาวน์โหลด

 

 

 

Back
chat