ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเห็นพ้องกันว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์ อุปสรรคในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า ปัจจุบันอาชญากรทางไซเบอร์ได้ฉวยโอกาสใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้ทักษะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในการก่อเหตุ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคจะต้องร่วมมือกันจัดการปัญหาดังกล่าว รวมทั้งแสวงหาแนวทาง นวัตกรรม และวิธีการใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อสนองตอบต่อยุค New Normal ได้อย่างเหมาะสม
 
ทั้งสามประเด็นหลักดังกล่าวจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Responding to Crime and Justice Challenges amidst ASEAN Recovery from the Covid-19 Crisis”
ภายในงานมีเวทีอภิปรายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอนโยบาย และการจัดการประชุมเวทีคู่ขนาน The 3rd ACCPCJ Youth Forum หัวข้อ “Future of Justice in the Digitized World” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษาจากหลากหลายสาขาทั่วภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอแนวทางการใช้กฎหมายในโลกเสมือนด้วย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานด้วยตนเองที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ได้ที่ Registration: 3rd ACCPCJ
หรือลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ผ่านทาง Zoom ได้ที่ 3rd ACCPCJ Online Registration form
 
Back
chat