ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
• หลักนิติธรรมมีความสำคัญอย่างไร ?
• เหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดให้การฟื้นฟูหลักนิติธรรมเป็นวาระแห่งชาติ ?
• สถานการณ์หลักนิติธรรมในประเทศไทยในปี 2566 เป็นอย่างไร ?
• หลักนิติธรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในแง่มุมใดบ้าง ?
.
ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ในเวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law Forum)
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00
 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ ระบบ Zoom
.
เวทีนี้จัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ The World Justice Project (WJP) และ สำนักข่าว THE STANDARD เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมสู่สาธารณะ และเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูหลักนิติธรรมในประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
.
งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดเวทีและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
.
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
• Ms. Elizabeth Andersen, Executive Director, WJP
• ดร.ศรีรักษ์ ผลิพัฒน์ Asia-Pacific Regional Director of WJP
• พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
• คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คุณพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
• ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
.
โดยมี คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว THE STANDARD เป็นผู้ดำเนินรายการ
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom ได้ที่ https://cutt.ly/twD8HrEh ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 ม.ค. 2567
.
 
 
Back

Most Viewed

เมษายน 2024

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม (The Rule of Law Forum) ครั้งที่ 2

icon

03 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567

กันยายน, 2023

Theater Festival for Justice 2023 ...

icon

01 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566

มิถุนายน, 2023

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแสดงออกตามเพศวิถีในบริบทของการรับราชการ” และกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีโดยนิสิตนักศึกษา.....

icon

01 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566

chat