ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม (The Rule of Law Forum) ครั้งที่ 2 "From Abstract Theory to Tangible Actions: Strategies for Effective Rule of Law Reform"

 

 

กลไกภาคประชาชนมีความสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมอย่างไร ประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ?

 
 
TIJ ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม (The Rule of Law Forum) ครั้งที่ 2 "From Abstract Theory to Tangible Actions: Strategies for Effective Rule of Law Reform" วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ TIJ Common Ground สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
 
เปิดประเด็นการเสวนา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษา TIJ
 
อัพเดทสถานการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเสวนา โดยผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนหลักนิติธรรม ในประเด็น :
  • แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมหลักนิติธรรม
  • การพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐสู่การสร้างรัฐบาลโปร่งใส
  • การปฏิรูปกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก การประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Ease of Doing Business)
  • กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 
 
ท่านที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาทาง facebook live ที่ https://www.facebook.com/tijthailand.org/ 
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 
 
 
Back

Most Viewed

เมษายน 2024

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม (The Rule of Law Forum) ครั้งที่ 2

icon

03 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567

มิถุนายน, 2023

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแสดงออกตามเพศวิถีในบริบทของการรับราชการ” และกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีโดยนิสิตนักศึกษา.....

icon

01 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566

chat