ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ส่งข้อกำหนดกรุงเทพสู่อาเซียน จัดอบรมออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำอินโดนีเซีย 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดสัมมนาออนไลน์ “โครงการฝึกอบรมพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำหญิงมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หรือข้อกำหนดกรุงเทพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะที่สนองตอบต่อเพศภาวะของผู้ต้องขังหญิง โดยให้ความสำคัญกับสุขภาวะ ความมั่นคงปลอดภัย และการบำบัดฟื้นฟู โครงการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 26 พฤศจิกายนนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 31 คน และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศอินโดนีเซียและจากนานาประเทศรวม 19 คน จาก 7 ประเทศ

 

ในระหว่างการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่เรือนจำมาลังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เช่น ข้อกำหนดกรุงเทพ และข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดแมนเดลา) โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมการอบรมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามรูปแบบการทำงาน และมีการเรียนรู้ผ่านการร่วมรับฟังบรรยายและกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นการเรียนการสอนทางไกล  โครงการฝึกอบรมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะเฉพาะด้าน และทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำได้

 

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นผลจากการร่วมดำเนินภารกิจระหว่าง TIJ และ UNODC เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อวางแผนการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำหญิงมาลังให้สอดคล้องกับความต้องการของเรือนจำ

Back
chat