ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ และผู้เชี่ยวชาญ Griffith นำเสนอ ข้อมูลจากงานวิจัย Women’s Pathways to Prison in Kenya

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด (IBR) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลียเก็บข้อมูลการทำวิจัยเรื่อง Women’s Pathways to Prison in Kenya ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561โดยได้มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ต้องขังหญิงรวม 49 คน ในเรือนจำ ลังกาตาและมาชาคอสในเคนย่า

 

เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเสร็จสิ้น ทีมนักวิจัยของ TIJ และ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ได้นำเสนอข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับสูงของเคนย่า พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้จัดการฝึกอบรมเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพ ให้กับผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสองเรือนจำ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

 

โดยการปฏิบัติภารกิจข้ามทวีปของทีม TIJ ครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เคนย่า ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการเรือนจำต้นแบบระยะสั้น (Bangkok Rules Training) ที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย TIJ จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญไปช่วยสร้างองค์ความรู้ผลักดันกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ได้มาตรฐาน ให้เริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศเคนย่า

 

Link Video ที่เกี่ยวข้อง https://youtu.be/OX19hleAHGk

Back