ห้องข่าว

กิจกรรมคู่ขนาน: Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda

กิจกรรมคู่ขนาน: Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda

อ่านต่อ
กิจกรรมคู่ขนาน: Redesigning a Borderless Youth Engagement for

กิจกรรมคู่ขนาน: Redesigning a Borderless Youth Engagement for

อ่านต่อ
TIJ ร่วมขับเคลื่อนการนำกีฬามาแก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเวทีประชุมสหประชาชาติ

TIJ ร่วมขับเคลื่อนการนำกีฬามาแก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในเวทีประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จับมือ 5 องค์กรพันธมิตร เชื่อมองค์ความรู้พัฒนาจริยธรรมและจิตวิทยาพิทักษ์สิทธิเด็ก

TIJ จับมือ 5 องค์กรพันธมิตร เชื่อมองค์ความรู้พัฒนาจริยธรรมและจิตวิทยาพิทักษ์สิทธิเด็ก

อ่านต่อ
TIJ จัดการประชุมเตรียมการ ACCPCJ ครั้งที่ 2

TIJ จัดการประชุมเตรียมการ ACCPCJ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
พิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ Sport for Youth Crime Prevention

พิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ Sport for Youth Crime Prevention

อ่านต่อ
The 2nd ACCPCJ

The 2nd ACCPCJ

อ่านต่อ
TIJ จัด RoLD Virtual Forum ใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล “ZOOM” ครั้งแรก

TIJ จัด RoLD Virtual Forum ใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล “ZOOM” ครั้งแรก

อ่านต่อ
TIJ จัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

TIJ จัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

อ่านต่อ
เปิดตัวโครงการ “Street Food สร้างโอกาส”

เปิดตัวโครงการ “Street Food สร้างโอกาส”

อ่านต่อ
TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader

TIJ เปิดรับสมัคร RoLD 2020 : Resilient Leader

อ่านต่อ
ช่องทางการติดต่อช่วงภาวะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด - Contact

ช่องทางการติดต่อช่วงภาวะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด - Contact

อ่านต่อ