ห้องข่าว

TIJ Public Forum เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10 (Part 2)

TIJ Public Forum เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10 (Part 2)

อ่านต่อ
หนากว่ากำแพงคุกคือกำแพงคน

หนากว่ากำแพงคุกคือกำแพงคน

อ่านต่อ
นวัตกรรมยุติธรรม : เทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นวัตกรรมยุติธรรม : เทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อ
TIJ Survey เผยเห็นควรให้สิทธิเท่าเทียมแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

TIJ Survey เผยเห็นควรให้สิทธิเท่าเทียมแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

อ่านต่อ
เรือนพธำมรงค์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อฟื้นสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและชุมชน

เรือนพธำมรงค์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อฟื้นสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและชุมชน

อ่านต่อ
TIJ เตรียมจัดประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3

TIJ เตรียมจัดประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
TIJ Podcast - The Second Wall [กำแพงที่ 2]

TIJ Podcast - The Second Wall [กำแพงที่ 2]

อ่านต่อ
สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ
TIJ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่ความโปร่งใส

TIJ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่ความโปร่งใส

อ่านต่อ
เปิดประมูลภาพจากศิลปิน NFT หลังกำแพงครั้งแรกของโลก

เปิดประมูลภาพจากศิลปิน NFT หลังกำแพงครั้งแรกของโลก

อ่านต่อ
iCPCJ Forum 2023 มุมมองใหม่ “ระบบยุติธรรมที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

iCPCJ Forum 2023 มุมมองใหม่ “ระบบยุติธรรมที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

อ่านต่อ
TIJ ผลักดันไทยใช้คะแนน “ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือปฏิรูปหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

TIJ ผลักดันไทยใช้คะแนน “ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือปฏิรูปหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ