ในสังคมที่ทุกคนโหยหาความเท่าเทียม มีคนกลุ่มหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไป พวกเขามักเป็นกลุ่มที่ถูกลืม ถูกดูแคลน ถูกรังเกียจ 

 

“ผู้พ้นโทษ” ผู้ซึ่งแม้จะได้เคยชดใช้ความผิดไปแล้ว ภายหลังจากที่พวกเขาพ้นจากเรือนจำ กลับยังมีกำแพงอีกชั้นที่ติดตามพวกเขาไปทุกที่ กำแพงที่เป็นดั่งก้อนหินถ่วงให้พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากยิ่งขึ้นในการที่กลับมาใช้ชีวิตปกติ เพราะผู้พ้นโทษนั้นมีแนวโน้มจะตีตราตนเองตั้งแต่แรก พวกเขาขาดความมั่นใจในการออกมาใช้ชีวิต ขาดทักษะ ขาดความสามารถ ขาดกำลังใจ กลัวเกรงที่จะกลับไปหาครอบครัวหรือถิ่นที่อยู่เดิมด้วยความอับอาย หรือมีแนวโน้มที่จะโกรธแค้นสังคมที่ขาดทางเลือกให้ กระทั่งต้อนให้พวกเขาต้องกระทำความผิด การจะหาอาชีพสุจริตก็ยังมีอุปสรรคมากมาย ทั้งจากกฎระเบียบของบริษัทห้างร้าน หรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ปฏิเสธการจ้างงานหากมีประวัติต้องคดี ยังไม่รวมไปถึงทัศนคติทางลบของสังคมโดยรวมต่อผู้พ้นโทษที่ถูกส่งผ่าน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผ่านจารีตประเพณีและสื่อสาธารณะ เหล่านี้ยังเป็นเพียงต้นเหตุบางส่วนเท่านั้นที่ส่งผลให้หลายคนต้องกลับไปกระทำความผิดซ้ำ เพราะเพียงก้าวแรกที่ออกมาก็ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเช่นคนกลุ่มอื่นๆ แล้ว

 

เพื่อทำความเข้าใจชีวิตและรับทราบถึงอุปสรรคในชีวิตของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น เราจึงสร้างรายการที่มีชื่อว่า The Second Wall [กำแพงที่ 2] เพื่อเปิดพื้นที่ในการสื่อสารให้กับผู้พ้นโทษ ครอบครัวของพวกเขา หรือแม้แต่กลุ่มคนที่เข้าไปช่วยเหลือให้พวกเขาได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม เพื่อกะเทาะแก่นความต้องการ ความคาดหวัง และความท้าทายในชีวิตของพวกเขา และบอกกล่าวต่อสังคมถึงความจริงอีกด้านที่ทำให้พวกเขาส่วนหนึ่ง ไม่สามารถก้าวพ้นวังวนเดิมๆได้

 

จากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย นักเลงมาเฟียที่กระทำผิดพลาดมาหลายครั้ง กลับมาเป็นพ่อค้าลูกชิ้นทอดที่พร้อมจะมีครอบครัวและอนาคตที่ดี

 

จากผู้มีประวัติต้องคดียาเสพติด เคยเป็นทั้งผู้พ้นโทษ เป็น LGBTQ+ และติดเชื้อ HIVs ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิต ทำอย่างไรจึงจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ 

 

จากผู้ผ่านประวัติกระทำผิดโชกโชน และตั้งมั่นจะออกมาประกอบอาชีพสุจริต ทว่า เมื่อพ้นจากประตูเรือนจำ กลับต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอย่างกะทันหัน อะไรที่ “เปลี่ยน” ชีวิต ทำให้กลับเข้าสู่หนทางที่ดีขึ้น

 

พร้อมร่วมพูดคุยกับครอบครัว ตัวแทนจากหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะช่วยเปิดโอกาสให้พวกเขาได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ 

 

ติดตามเสียงของพวกเขาได้ที่ The Second Wall [กำแพงที่ 2] 

 

Podbean
The Second Wall [กำแพงที่ 2] EP0 ทำไมต้องทำลายกำแพงที่ 2 : มนุษย์ทุกคนเคยเจออุปสรรค แต่คนกลุ่มหนึ่งมีอุปสรรคมากกว่าที่คิด 

 

อีกทั้งรับฟังได้ที่ช่องทางรับฟังอื่นๆ ได้แก่ soundcloud, spotify, google podcast, apple podcast และ YouTube "TIJ Just Right Channel"