ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานของเรา

8 รายการ

TIJ จับมือ ECPAT เผยรายงานวิจัยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย

icon

28 เม.ย. 2564

“ถ้าเลือกได้ ก็อยากเลิกขายบริการ” เสียงจากเด็กชายขายบริการทางเพศในไทย จากงานวิจัยชิ้นใหม่ ส่งต่อแนวทางแก้ไขสู่หน่วยงานรัฐ   “เราได้คุยกับเยาวชนชายไทย หรือจริงๆคือ เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 20 ค...

Read More

บทบาท TIJ ในการประชุม Crime Congress 2021

icon

05 มี.ค. 2564

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่14   การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The United Nations Congress on Crime Prevention a...

Read More

การประชุมระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระบวนการยุติธรรมโลก

icon

22 ม.ค. 2562

การประชุมระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระบวนการยุติธรรมของโลก   ผู้แทน TIJ และผู้แทนรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสำหรับ UN Crime Congress สมัยที่ 14 เมื่อวันท...

Read More

TIJ เข้าร่วมประชุม 2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI

icon

22 ธ.ค. 2560

TIJ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมแบะความยุติธรรมทางอาญา (2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสถาบันอญวิทยาแห่งเกาหลี ( Kore...

Read More

TIJ เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 24 ณ กรุงเวียนนา

icon

22 พ.ค. 2558

TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 24 (24th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ...

Read More

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

1 รายการ