ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานของเรา

1 รายการ

TIJ ย้ำ การใช้ “กีฬา” เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในเวที Crime Congress

icon

08 มี.ค. 2564

  TIJ ย้ำ การใช้ “กีฬา” เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในเวที Crime Congress   “การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ (ป้องกันการกระทำผิดของเยาวชน) ไม่อาจให้ผลที่ดีได้ โค้ชต่างหากที่จะช่วยแนะแนวทาง...

Read More

บทความ

2 รายการ

เมื่อเด็กคนหนึ่งกระทำความผิด .. เส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรมและการให้ความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย

icon

10 ต.ค. 2566

เมื่อเด็กคนหนึ่งกระทำความผิด .. เส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรมและการให้ความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย     กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล มองว่า เด็กและเยาวชนยังมีความสามารถในการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ประมวลผล...

Read More

ประเทศไทยเริ่มแคมเปญ “กีฬา” ฟื้นฟูเยียวยาเยาวชนผู้กระทำผิด

icon

13 ธ.ค. 2562

ประเทศไทยเริ่มแคมเปญ “กีฬา” ฟื้นฟูเยียวยาเยาวชนผู้กระทำผิด   เมื่อยังเป็นเด็ก หลายคนคงได้ผ่านการฝึกกีฬาตามที่บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับมาบ้าง และยังคงจดจำได้ดีถึงความเหนื่อยยาก ความลำบาก...

Read More

วิดีโอ

6 รายการ

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

5 รายการ

Trouble Childhood IV ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี

icon

25 ม.ค. 2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการสำรวจข้อมูลประสบการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างต่...

Read More

Troubled Childhood III ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่าง อายุุ 18-29 ปี

icon

31 ม.ค. 2567

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการสำรวจข้อมูลประสบการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างต่...

Read More

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

icon

16 ต.ค. 2562

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติ...

Read More

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

icon

22 พ.ค. 2562

ร่วมศึกษาข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กอย่างเป็นระบบ อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ การสร้างความตระหนักรู้ และสนับสนุนการยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ อันจะต่อยอดไปสู่การศึกษา...

Read More