ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลักดันมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติด้านหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สู่ระบบการศึกษาไทย


หากคุณเห็นด้วยว่า เราควร "สร้างหลักประกันว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมหลักนิติธรรม ผ่านการศึกษาเพื่อการพัฒนาและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน หลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ การไม่ใช้ความรุนแรง และความเป็นพลเมืองโลก"

 

TIJ ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การผลักดันมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติด้านหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติให้เป็นกระแสหลักในระบบการศึกษาไทย” (Mainstreaming International Standards on the Rule of Law, Justice and Human Rights in Thailand’s Education) ได้ที่ 


ภาษาไทย : https://www.surveymonkey.com/r/TIJHRESurvey2021?lang=th 
ภาษาอังกฤษ : https://www.surveymonkey.com/r/TIJHRESurvey2021


ท่านสามารถตอบแบบสำรวจนี้ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

TIJ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจมา ณ ที่นี้ 
 

Back