ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Overview

1 Items

Strategic Direction & Plans

icon

26 Nov 2018

1. Promote and support the implementation of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (“the Bangkok Rules”) in Thailand and at the i...

Read More

Areas of Work

1 Items

The Implementation of the Bangkok Rules and Treatment of Offenders

icon

26 Nov 2018

Mainstreaming gender sensitive approaches in the criminal justice system is crucial for many good reasons. While prison populations worldwide have significantly increased, women are the fastest growin...

Read More

What We Do

34 Items

Recommendations on “People-Centered Justice Solutions” - New concept advocated by the new iCPCJ curriculum.

icon

03 Aug 2022

Recommendations on “People-Centered Justice Solutions” - New concept advocated by the new iCPCJ curriculum.   The confidence of the public in the criminal justice system; the accessibility to the crim...

Read More

Ruean Pathamarong Museum – A live museum that restores relationship between offenders and the communities

icon

15 Jul 2022

Ruean Pathamarong Museum – A live museum that restores the relationship between offenders and the communities   The first step out of prison is often an unstable one for those who have been behind the...

Read More

Gender-Responsive Non-Custodial Measures - Solution to Female Prisoner Overcrowding

icon

04 Apr 2022

Gender-Responsive Non-Custodial Measures - Solution to Female Prisoner Overcrowding     Thailand ranks the 7th country with the highest proportion of prisoners per population, with as high as 265,000 ...

Read More

"Beauty of Opportunity" Enables Former Prisoners to Reintegrate into Society

icon

15 Dec 2021

"Beauty of Opportunity" Enables Former Prisoners to Reintegrate into Society   To mark the 11th anniversary of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures ...

Read More

Cornell University, Thai Bar, and TIJ Sign Memorandum of Academic Cooperation to Upgrade Thailand’s Legal and Judicial P...

icon

15 Nov 2021

Cornell University, Thai Bar, and TIJ Sign Memorandum of Academic Cooperation to Upgrade Thailand’s Legal and Judicial Personnel   The Cornell Law School of the US-based Cornell University, the Thai B...

Read More

Article

3 Items

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังในประเทศไทย

icon

07 Jun 2022

ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน อาชญากรรมและปราบปรามยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรการที่มิ...

Read More

Event List

1 Items

APRIL 2024

icon

03 Apr 2024 - 30 Apr 2024

Stocktaking Meeting on the Implementation of the Bangkok Rules   Monday 15 April 2024 9.00am – 4.30pm The Hague Humanities Hub, the Hague, the Netherlands     Background In 2010, the General Assembly ...

Read More

Publications

1 Items