ห้องข่าว

ดร.กิตติพงษ์ ได้รับเชิญบรรยาย ของหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่20 06 พ.ย. 2558

ดร.กิตติพงษ์ ได้รับเชิญบรรยาย ของหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่20

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วมการประชุม “หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย” 06 พ.ย. 2558

ผู้อำนวยการ TIJ เข้าร่วมการประชุม “หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย”

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมประจำปี ของสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศ 29 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมการประชุมประจำปี ของสมาคมราชทัณฑ์และเรือนจำระหว่างประเทศ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมพูดคุยข้อค้นพบจากงานวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 27 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมพูดคุยข้อค้นพบจากงานวิจัย เพื่อเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UNICRI ศึกษาวิจัยรับมือ 21 ต.ค. 2558

TIJ ร่วมกับ UNICRI ศึกษาวิจัยรับมือ "อาชญากรรมข้ามชาติ"

อ่านต่อ
TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASLOM และ ALAWMM 20 ต.ค. 2558

TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASLOM และ ALAWMM

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย ร่วมผลักดัน Bangkok Rules สู่ภูมิภาคอาเซ 09 ต.ค. 2558

TIJ จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสร้างเครือข่าย ร่วมผลักดัน Bangkok Rules สู่ภูมิภาคอาเซ

อ่านต่อ
ขอเชิญประชาชนร่วมสัมมนา “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ” 29 ก.ย. 2558

ขอเชิญประชาชนร่วมสัมมนา “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ”

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนาสนับสนุนมาตรการที่มิใช่การคุมขังในภูมิภาคอาเซียน 29 ก.ย. 2558

TIJ จัดสัมมนาสนับสนุนมาตรการที่มิใช่การคุมขังในภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา เรื่อง “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ” 29 ก.ย. 2558

TIJ จัดสัมมนา เรื่อง “ดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ”

อ่านต่อ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง 23 ก.ย. 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง

อ่านต่อ
เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators 21 ก.ย. 2558

เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators

อ่านต่อ