ห้องข่าว

ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 06 มิ.ย. 2559

ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

อ่านต่อ
TIJ  ส่งผู้เแทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย 03 มิ.ย. 2559

TIJ ส่งผู้เแทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (ACCPCJ) 02 มิ.ย. 2559

TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (ACCPCJ)

อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนประจำ OHCHR พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) ผอ. TIJ 01 มิ.ย. 2559

เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนประจำ OHCHR พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) ผอ. TIJ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ นาย เจอรามี ดักลาส 31 พ.ค. 2559

ผู้อำนวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ นาย เจอรามี ดักลาส

อ่านต่อ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 27 พ.ค. 2559

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14

อ่านต่อ
TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่าย PNI 24 พ.ค. 2559

TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่าย PNI

อ่านต่อ
13 พ.ค. 2559

"The Nexus between Organized Crime and Terrorism as a threat to Security and Development"

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงเข้าร่วมและประทานพระดำรัสในการสัมมนาระดับสูง 13 พ.ค. 2559

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงเข้าร่วมและประทานพระดำรัสในการสัมมนาระดับสูง

อ่านต่อ
พิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ กับ ศูนย์วิจัยกฎหมายอาเซียน-จีน 13 พ.ค. 2559

พิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ กับ ศูนย์วิจัยกฎหมายอาเซียน-จีน

อ่านต่อ
TIJ ร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 12 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 11 พ.ค. 2559

ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ