ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 18 – 23 เมษายน 2559 –TIJ นำโดย ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็กพร้อมคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยเรื่อง "Women as justice makers in ASEAN region: roles, trajectories, and influence" ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย และได้เข้าสัมภาษณ์บุคคลากรในองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการสนับสนุนความยุติธรรมต่อผู้หญิงและบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมประเทศมาเลเซีย อาทิ ดร.ศิวะนันถี ฐาเนนถิรัน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและวิจัยด้านผู้หญิงแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ARROW) นาตาชา ทันทวาตี และเลนีย์ เล่า จากองค์กรเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงแห่งมาเลเซีย (WAO) โรซาน่า อิซ่า จากองค์กรเพื่อผู้หญิงในศาสนาอิสลาม (Sisters in Islam) ฮาร์ลีน เคาเออร์ จากศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย แก่ประชาชนของกัวลาลัมเปอร์ พี เอ ชารอน ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนของเนติบัณฑิตยสภาแห่งรัฐเซลังงอร์ และ โก เสี่ยว หลิน ผู้อำนวยการสหพันธ์ทนายความหญิงแห่งมาเลเซีย เพื่อศึกษาสิทธิบทบาท ของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศมาเลเซีย

Back
chat