ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 24 มีนาคม 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยความสำเร็จในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย กรณีแรงงานบังคับภายในภาคเกษตรกรรม” ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอการถอดบทเรียนความร่วมมือในการดำเนินคดีที่ซับซ้อนจากกรณีศึกษา คดีค้ามนุษย์ ในไร่จังหวัดเพชรบุรี ความท้าทายและความยุ่งยากเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินคดีค้ามนุษย์ในปัจจุบัน เล่าถึงบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ อัยการ ทนายความ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิทยากรผู้ที่มีบทบาทสำคัญจากคดีดังกล่าว ได้แก่ นายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี พ.ต.อ. สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รอง ผบ.ตร. ภูธรจังหวัดเพชรบุรี นายสมพงษ์ สระแก้ว ผอ. มูลนิธิ เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) นายปุณพจน์ เขม้นเขตการ นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ผอ.สำนักงานกฎหมายเอสอาร์ แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความร่วมมือ ของคณะทำงานในการดำเนินคดี การมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ การเสวนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จากทั้งข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำรวจ อัยการ และภาคประชาสังคม

Back
chat