ห้องข่าว

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักยุทธศาสตร์และแผน 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักยุทธศาสตร์และแผน

อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม 20 ก.ค. 2566

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม

อ่านต่อ
TIJ-depa ร่วมส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ 30 พ.ค. 2566

TIJ-depa ร่วมส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ

อ่านต่อ
เปิดบ้านแนะนำ TIJ Common Ground 28 มี.ค. 2566

เปิดบ้านแนะนำ TIJ Common Ground

อ่านต่อ
CALL FOR APPLICATION FOR ASEAN-JAPAN SPECIAL YOUTH FORUM! 14 มี.ค. 2566

CALL FOR APPLICATION FOR ASEAN-JAPAN SPECIAL YOUTH FORUM!

อ่านต่อ
TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ 30 ม.ค. 2566

TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรระดับคุณธรรม" กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

อ่านต่อ
TIJ Podcast - The Second Wall [กำแพงที่ 2] 30 พ.ย. 2565

TIJ Podcast - The Second Wall [กำแพงที่ 2]

อ่านต่อ
อาเซียนถกประเด็น ‘ยุติธรรมทางอาญา’ หลังโควิด-19 ในเวที ACCPCJ ครั้งที่ 3 22 ส.ค. 2565

อาเซียนถกประเด็น ‘ยุติธรรมทางอาญา’ หลังโควิด-19 ในเวที ACCPCJ ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
เปิด 4 ข้อเสนอ “กระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” แนวคิดที่ถูกผลักดันจากหลักสูตรใหม่ ภายใต้ชื่อ iCPCJ 03 ส.ค. 2565

เปิด 4 ข้อเสนอ “กระบวนการยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” แนวคิดที่ถูกผลักดันจากหลักสูตรใหม่ ภายใต้ชื่อ iCPCJ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมมือกับ ดีแทค เน็ตทำกิน และ Robinhood ชวนคนไทย #ชิมเรียกยิ้ม สร้างอาชีพให้ผู้ก้าวพลาดอย่างยั่งยืน 20 ก.ค. 2565

TIJ ร่วมมือกับ ดีแทค เน็ตทำกิน และ Robinhood ชวนคนไทย #ชิมเรียกยิ้ม สร้างอาชีพให้ผู้ก้าวพลาดอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
ย้อนรอยข่าวดัง จาก “วัยรุ่นปาหินใส่รถตู้” สู่คำขอโทษ ช่วยเหลือเหยื่อ ปลายทางที่จบลงด้วย “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 20 ก.ค. 2565

ย้อนรอยข่าวดัง จาก “วัยรุ่นปาหินใส่รถตู้” สู่คำขอโทษ ช่วยเหลือเหยื่อ ปลายทางที่จบลงด้วย “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”

อ่านต่อ
พัฒนาการและอนาคต: ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ การรับรองข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 20 ก.ค. 2565

พัฒนาการและอนาคต: ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ การรับรองข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

อ่านต่อ