ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมมือกับ ดีแทค เน็ตทำกิน และ Robinhood ชวนคนไทย #ชิมเรียกยิ้ม จุดประกายสร้างอาชีพด้วยออนไลน์ให้ผู้ก้าวพลาดกลับเข้าสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

20 กรกฎาคม 2565 – TIJ จับมือ  ดีแทค เน็ตทำกิน และ Robinhood (โรบินฮู้ด) ส่งแคมเปญ #ชิมเรียกยิ้ม ที่ชวนคนไทยอุดหนุนอาหาร-เครื่องดื่ม ของผู้ประกอบการที่เคยก้าวพลาด 9 ราย จากโครงการ “Hygiene Street Food สร้างโอกาส” ที่ใช้โอกาสจากทักษะดิจิทัลปูเส้นทางอาชีพเพื่อก้าวกลับเข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิอีกครั้ง แคมเปญ #ชิมเรียกยิ้ม ไม่ได้นำเสนออาหารที่อร่อยที่สุด แต่เป็นอาหารที่กินใจที่สุด ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก ดีแทค เน็ตทำกิน ระหว่างวันที่ 20 – 30 กรกฎาคม พร้อมรับดีลสุดคุ้มที่แอปพลิเคชัน Robinhood

 

ปมปัญหาของผู้ก้าวพลาดที่ต้องเดินกลับสู่เส้นทางเก่า

ในทุกๆ ปี มีผู้กระทำผิดจำนวนมากกว่าแสนคนได้รับโอกาสเดินกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับออกสู่เส้นทางปกติและสวยงาม จากข้อมูลอัตราผู้กระทำความผิดซ้ำ (Recidivism Rates / Reoffending Rates) โดยกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. 2565 ระบุว่า ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ก้าวพลาดกว่า 13% ออกมากระทำผิดซ้ำและต้องเดินกลับสู่เส้นทางเดิม โดยเฉพาะผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดที่มีอัตรากระทำผิดซ้ำสูงที่สุด คิดเป็นจำนวน 3,529 คน ซึ่งปัญหาการกระทำผิดซ้ำเกิดจากการขาด ‘โอกาส’ ทางการศึกษาและอาชีพ ทั้งนี้ ผลกระทบด้านลบดังกล่าวยังส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและเศรษฐกิจในทุกระดับและทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่แนวโน้มที่ประชาชนและสังคมจะให้ ‘โอกาส’ แก่ผู้ที่กระทำผิดมาแล้วน้อยลง

 

 

ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์  รองผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของ TIJ ที่มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) สามารถนำมาสู่การลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำได้”

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดทางทักษะและโอกาสในการรับเข้าสมัครงานของผู้พ้นโทษ TIJ  จึงริเริ่มโครงการ ‘Hygiene Street Food สร้างโอกาส’ ขึ้น เพื่อเปิดอบรมด้านอาชีพอิสระการขายอาหารริมทาง โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะ และสร้างอาชีพขายอาหารให้กับผู้พ้นโทษอย่างยั่งยืน อาทิ การเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านสูตรอาหาร ความสะอาดและปลอดภัยในการเตรียมและปรุงอาหาร การตั้งต้นธุรกิจและการทำบัญชี รวมถึงการสนับสนุนวัตถุดิบในการออกร้าน ในด้านองค์ความรู้ดิจิทัล TIJ ได้รับความร่วมมือจาก ดีแทค เน็ตทำกิน และ Robinhood (โรบินฮู้ด) ที่มาถ่ายทอดเรื่องการตลาดออนไลน์และการใช้แอปพลิเคชัน ทั้ง 2 องค์กรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและติดตามผู้ผ่านการอบรมร่วมกับ TIJ จนกระทั่งเกิดแคมเปญ “ชิมเรียกยิ้ม” ขึ้นมา

 

ทั้งนี้ TIJ มุ่งส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งและตั้งเป้าหมายในการลดลงของอัตราการกระทำผิดซ้ำอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องแก้ไขทั้งระบบ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน  เพื่อให้สามารถเอื้อต่อการสร้างอาชีพ รวมถึง โอกาสจากสังคมและคนรอบข้างให้กลุ่มผู้ก้าวพลาดสามารถเดินกลับเข้าสู่ครรลองและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

 

 

เส้นทาง ‘ดิจิทัล’ ปูทางสู่โอกาสและที่ยืนในสังคม

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการการเชื่อมต่อที่เท่าเทียม และการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน (Digital Upskilling) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อ โดยมีโครงการ ‘ดีแทค เน็ตทำกิน’ เป็นภารกิจหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ก้าวพลาด ผ่านทีมผู้สอนที่จะช่วยติดอาวุธทักษะทางดิจิทัลให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้ง ดีแทคเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็น ‘ตัวเร่ง’ ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สังคม และประเทศ”

 

ที่ผ่านมา โครงการดีแทค เน็ตทำกิน ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 10,555 คน ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสามารถช่วยเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 50% ให้กับผู้ประกอบการ และได้ส่งแคมเปญ #ช้อปเรียกยิ้ม ในปี พ.ศ. 2564 เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองวิชาทำกินออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นการช่วยผลักดันโอกาสและแรงบันดาลใจ โดยผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 41% และมีจำนวนผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นถึง 90 คน ต่อ แบรนด์ ซึ่งความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดมาสู่แคมเปญ #ชิมเรียกยิ้ม เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้ผู้ประกอบการผู้เคยก้าวพลาดได้ทดลองตลาดและเรียนรู้ประสบการณ์การค้าขายจริงบนช่องทางออนไลน์

 

 

นายสีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์ม “Robinhood”  กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม Robinhood เกิดขึ้นจากความต้องการช่วยเหลือ “คนตัวเล็ก” ให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการไม่เก็บค่า GP กับร้านอาหาร ด้วยพันธกิจหลักของ Robinhood ในการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ Robinhood หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญ #ชิมเรียกยิ้ม ที่ผู้ประกอบการได้มีหน้าร้านจริงบนแอปพลิเคชัน Robinhood จะสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ อีกทั้งยังช่วยส่งต่อรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการผู้ก้าวพลาดในการเลือกใช้เส้นทางออนไลน์ได้มีโอกาสสร้างรายได้และสร้างอาชีพ อีกด้วย”

 

 

ติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและสินค้า #ชิมเรียกยิ้ม ของผู้ประกอบการผู้เคยก้าวพลาด 9 รายที่ใช้โอกาสจากทักษะดิจิทัลปูเส้นทางอาชีพเพื่อกลับเข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิอีกครั้งที่เฟซบุ๊ก ดีแทค เน็ตทำกิน วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับดีลสุดคุ้มที่แอปพลิเคชัน Robinhood
Back
chat