ห้องข่าว

TIJ ร่วมกับผู้แทนไทยเสนอร่างข้อมติสำคัญต่อที่ประชุม CCPCJ 23 16 พ.ค. 2557

TIJ ร่วมกับผู้แทนไทยเสนอร่างข้อมติสำคัญต่อที่ประชุม CCPCJ 23

อ่านต่อ
TIJ attended 58th session of CND & presented new research in Vienna 15 พ.ค. 2557

TIJ attended 58th session of CND & presented new research in Vienna

อ่านต่อ
โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ 30 เม.ย. 2557

โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

อ่านต่อ
TIJ จับมือองค์กรระดับโลก ระดมสมองเสริมแกร่ง “ข้อกำหนดกรุงเทพ” 13 มี.ค. 2557

TIJ จับมือองค์กรระดับโลก ระดมสมองเสริมแกร่ง “ข้อกำหนดกรุงเทพ”

อ่านต่อ
TIJ ผนึกกำลัง UN Women ศึกษาแนวทางช่วยเหยื่อความรุนแรงต่อสตรี 11 มี.ค. 2557

TIJ ผนึกกำลัง UN Women ศึกษาแนวทางช่วยเหยื่อความรุนแรงต่อสตรี

อ่านต่อ
TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตาชาวโลก 06 มี.ค. 2557

TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตาชาวโลก

อ่านต่อ
ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 21 ก.พ. 2557

ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 14 ก.พ. 2557

การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ 04 ก.พ. 2557

TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13 24 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ 21 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15 27 ธ.ค. 2556

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15

อ่านต่อ