ห้องข่าว

TIJ ผนึกกำลัง UN Women ศึกษาแนวทางช่วยเหยื่อความรุนแรงต่อสตรี 11 มี.ค. 2557

TIJ ผนึกกำลัง UN Women ศึกษาแนวทางช่วยเหยื่อความรุนแรงต่อสตรี

อ่านต่อ
TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตาชาวโลก 06 มี.ค. 2557

TIJ เผยความคืบหน้าการเผยแพร่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ในไทยแก่สายตาชาวโลก

อ่านต่อ
ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 21 ก.พ. 2557

ไทยเป็นเจ้าภาพระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 14 ก.พ. 2557

การประชุมเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ 04 ก.พ. 2557

TIJ ผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมในเวทีการหารือของสหประชาชาติ

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13 24 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ 21 ม.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดประชุมสหประชาชาติ

อ่านต่อ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15 27 ธ.ค. 2556

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15

อ่านต่อ
UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia” 30 พ.ย. 2556

UNODC เปิดตัวแผนงานในระดับภูมิภาค “Regional Programme for SE Asia”

อ่านต่อ
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law 23 พ.ย. 2556

The Bangkok Dialogue on the Rule of Law

อ่านต่อ
Bangkok Dialogue on the Rule of Law 15 พ.ย. 2556

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับรัฐบาลจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม 15 พ.ย. 2556

TIJ ร่วมกับรัฐบาลจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม

อ่านต่อ