ห้องข่าว

TIJ จัดสัมมนา พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต 26 ม.ค. 2558

TIJ จัดสัมมนา พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต

อ่านต่อ
TIJ เปิดตัว Toolbox รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557 24 พ.ย. 2557

TIJ เปิดตัว Toolbox รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557

อ่านต่อ
TIJ จัดฝึกอบรม ผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯยุติความรุนแรงต่อเด็ก 03 พ.ย. 2557

TIJ จัดฝึกอบรม ผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่ 15 ต.ค. 2557

TIJ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่

อ่านต่อ
TIJ เฟ้นหา ทูตเยาวชนนิติธรรม ร่วม Youth Forum และ UN Congress 09 ต.ค. 2557

TIJ เฟ้นหา ทูตเยาวชนนิติธรรม ร่วม Youth Forum และ UN Congress

อ่านต่อ
TIJ รับลูก UNODC พาผู้แทนรัฐบาลเนปาลดูงานเรือนจำไทย 22 ก.ย. 2557

TIJ รับลูก UNODC พาผู้แทนรัฐบาลเนปาลดูงานเรือนจำไทย

อ่านต่อ
TIJ ดึงเจ้าหน้าที่ยุติธรรมร่วมคิดทางเลือกจำคุกผู้หญิง 05 ส.ค. 2557

TIJ ดึงเจ้าหน้าที่ยุติธรรมร่วมคิดทางเลือกจำคุกผู้หญิง

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนาระดมสมองดูแลเหยื่ออาชญากรรม 31 ก.ค. 2557

TIJ จัดเสวนาระดมสมองดูแลเหยื่ออาชญากรรม

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติ 08 ก.ค. 2557

TIJ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุมเตรียมงาน Crime Congress Workshop 13 มิ.ย. 2557

TIJ ร่วมประชุมเตรียมงาน Crime Congress Workshop

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ “บทบาท สถานภาพและการประยุกต์ใช้อาชญาวิทยาในประเทศไทย” 28 พ.ค. 2557

TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ “บทบาท สถานภาพและการประยุกต์ใช้อาชญาวิทยาในประเทศไทย”

อ่านต่อ
Seminar on 'Criminal Justice Performance Indicators' 25 พ.ค. 2557

Seminar on 'Criminal Justice Performance Indicators'

อ่านต่อ