ห้องข่าว

TIJ ผนึก Harvard เปิด World-Class Workshops 11 ม.ค. 2561

TIJ ผนึก Harvard เปิด World-Class Workshops

อ่านต่อ
TIJ จับมือฮาร์วาร์ด – นิติศาสตร์ จุฬาฯ ปั้นเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ 10 ม.ค. 2561

TIJ จับมือฮาร์วาร์ด – นิติศาสตร์ จุฬาฯ ปั้นเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมประชุม 2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI 22 ธ.ค. 2560

TIJ เข้าร่วมประชุม 2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI

อ่านต่อ
TIJ ขอเชิญผู้ร่วมรับชมงานเสวนา ครบรอบ 7 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ 21 ธ.ค. 2560

TIJ ขอเชิญผู้ร่วมรับชมงานเสวนา ครบรอบ 7 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
TIJ และ กำลังใจ จัดเสวนาขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง 21 ธ.ค. 2560

TIJ และ กำลังใจ จัดเสวนาขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง

อ่านต่อ
การพัฒนาเรือนจำต้นแบบ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ 15 ธ.ค. 2560

การพัฒนาเรือนจำต้นแบบ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
TIJ จับมือ Harvard เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมระยะสั้นแห่งแรกในเอเชีย 20 พ.ย. 2560

TIJ จับมือ Harvard เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมระยะสั้นแห่งแรกในเอเชีย

อ่านต่อ
TIJ จัดกิจกรรม SpeakUp SpeakOut: Her Story Volume 2 18 พ.ย. 2560

TIJ จัดกิจกรรม SpeakUp SpeakOut: Her Story Volume 2

อ่านต่อ
TIJ ชู “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” สร้างผู้นำรุ่นใหม่ 16 ต.ค. 2560

TIJ ชู “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” สร้างผู้นำรุ่นใหม่

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมต่อเด็ก 05 ต.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน” 21 ก.ย. 2560

TIJ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน”

อ่านต่อ
การจัดอบรมข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560 14 ส.ค. 2560

การจัดอบรมข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ