ข่าวเด่น

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 22 พ.ค. 2560

TIJ ในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 26 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
การฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: การสำรวจข้อมูล เหยื่ออาชญากรรม 29 พ.ค. 2560

การฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: การสำรวจข้อมูล เหยื่ออาชญากรรม

อ่านต่อ
The 2nd ACCPCJ

The 2nd ACCPCJ

อ่านต่อ
RoLD หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 09 ส.ค. 2560

RoLD หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา

อ่านต่อ
การจัดอบรมข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560 14 ส.ค. 2560

การจัดอบรมข้อกำหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
TIJ เป็นเจ้าภาพการจัด PNI Coordination Meeting 2016 08 พ.ย. 2559

TIJ เป็นเจ้าภาพการจัด PNI Coordination Meeting 2016

อ่านต่อ
TIJ จัด TIJ Youth Forum ครั้งที่ 2 06 พ.ย. 2559

TIJ จัด TIJ Youth Forum ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ กับ UNAFEI ลงนาม MoU ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม 21 ก.ย. 2559

TIJ กับ UNAFEI ลงนาม MoU ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 2559

TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้วิจัยทางกฎหมายในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตเลีย จัดอภิปรายโต๊ะกลม 14 ต.ค. 2559

TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตเลีย จัดอภิปรายโต๊ะกลม

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานผลักดันการพัฒนามาตรการบริการชุมชนและการคุมประพฤติ ณ สาธารณรัฐเคนยา 05 ต.ค. 2559

TIJ ร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานผลักดันการพัฒนามาตรการบริการชุมชนและการคุมประพฤติ ณ สาธารณรัฐเคนยา

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมระดับชาติ 04 ต.ค. 2559

TIJ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมระดับชาติ

อ่านต่อ