ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Areas of Work

1 Items

Statistics

icon

26 Nov 2018

Statistics Programme (STATS), becomes a new thematic unit of the TIJ since April 2017. Our core mandate is to support the production of qualitative data by means of surveys and evidence-based research...

Read More

What We Do

22 Items

A National Agenda: Driving the Rule of Law

icon

18 Jan 2024

Thailand is at high stake as the country has been trapped as a middle-income economy for a long time and the public, especially those in new generations have lost trust in the government, politicians,...

Read More

2023: The Rule of Law, Data and the Future of Justice in ASEAN

icon

18 Sep 2023

ASEAN Justice Innovation 2023: The Rule of Law, Data and the Future of Justice in ASEAN   The ASEAN Justice Innovation 2023 event, has marked a significant milestone in the pursuit of justice and lega...

Read More

Judicial Innovation : Technology for People-Centered Justice

icon

11 Apr 2022

 Judicial Innovation: Technology for People-Centered Justice     “The future is already here – it's just not evenly distributed.” - William Gibson   This phrase is not far from reality.     Proble...

Read More

DSI, Royal Police Cadet Academy and Central Institute of Forensic Science Adopt “Investigative Interview” Approach

icon

04 Nov 2021

DSI, Royal Police Cadet Academy and Central Institute of Forensic Science Adopt “Investigative Interview” Approach Based on Innocent until Proven Guilty Concept with Pilot Test Soon to Come     “Inves...

Read More

Pilot Training for Emotional Wellness Program

icon

07 Aug 2021

Pilot Training for Emotional Wellness Program         On the 7th of October 2021, Thailand Institute of Justice (TIJ) together with the Department of Juvenile Observation and Protection hosted an onli...

Read More

Article

1 Items

การศึกษาความหวาดกลัวอาชญากรรมในประเทศไทย

icon

09 Sep 2020

  ในประเทศไทย การศึกษาเรื่องความหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นประเด็นที่ที่ผ่านมาไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร    เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16  ระบุว่าความหวาดกลัวอาชญากรรมนั้นเป็น “อุปสรรคต่อการพัฒ...

Read More

Publications

1 Items

chat