ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบการดำเนินงาน

1 รายการ

พัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย

icon

26 พ.ย. 2561

หน่วยปฏิบัติการใหม่ของ TIJ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานของ TIJ ด้วยการผลิตข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based research...

Read More

งานของเรา

6 รายการ

TIJ Survey เผยเห็นควรให้สิทธิเท่าเทียมแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

icon

17 มิ.ย. 2565

TIJ Survey เผยเห็นควรให้สิทธิเท่าเทียมแก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ   Pride Month เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และถือเป็นเดือนเริ่มต้นที่ดีสำหรับก้าวใหม่ของกา...

Read More

นวัตกรรมยุติธรรม : เทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

icon

11 เม.ย. 2565

นวัตกรรมยุติธรรม : เทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง   “อนาคตอยู่ที่นี่แล้ว แค่กระจายไม่เท่ากัน” - William Gibson วลีนี้ไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงเลย   ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยุต...

Read More

TIJ Public Forum เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 10 (Part 3)

icon

02 ธ.ค. 2564

“Trust Crisis” โจทย์ใหญ่การสร้างความปรองดองในความแตกต่าง     “ความขัดแย้งคืออะไร? ท่านเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเอง และคิดคำตอบแบบเร็ว ๆ บ้างหรือไม่...”  คำถามเริ่มต้นจากการเสวนาในหัวข้อสร้างความปรองดองในค...

Read More

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจโครงการวิจัย การผลักดันมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติด้านหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ส...

icon

16 เม.ย. 2564

การผลักดันมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติด้านหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สู่ระบบการศึกษาไทย หากคุณเห็นด้วยว่า เราควร "สร้างหลักประกันว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำ...

Read More

ช่องทางการติดต่อช่วงภาวะที่เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด - Contact

icon

05 ม.ค. 2564

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  TIJ จึงมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานที่บ้านได้ (work from home)  โดยจะเปิดสถานที่ทำการเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี...

Read More

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

2 รายการ

chat