ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Overview

1 Items

TIJ Background

icon

26 Nov 2018

The Thailand Institute of Justice (TIJ) is a research institute affiliated with the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network or UN-PNI.​ The vision of the TIJ is to be a ...

Read More

Areas of Work

5 Items

TIJ COMMON GROUND

icon

19 Dec 2023

TIJ Common Ground is a new framework of the Thailand Institute of Justice that aims to promote community participation in exchanging opinions on social justice issues. It encourages a friendly, open, ...

Read More

TIJ Academy

icon

24 Nov 2021

  TIJ Academy aspires to offer the best learning experiences to justice policymakers and practitioners by bringing together accessible global knowledge, innovative skills, and actionable inspirations....

Read More

The Implementation of the Bangkok Rules and Treatment of Offenders

icon

26 Nov 2018

Mainstreaming gender sensitive approaches in the criminal justice system is crucial for many good reasons. While prison populations worldwide have significantly increased, women are the fastest growin...

Read More

Policy Coordination

icon

26 Nov 2018

The Policy Coordination unit’s main responsibility is to facilitate external relations and cooperation in regard to the rule of law, sustainable development, crime prevention and criminal justice. The...

Read More

Transnational Organized Crime

icon

26 Nov 2018

Transnational organized crime  (TOC) is crime that is coordinated across national borders, involving groups or networks of individuals working in more than one country to plan and carry out illegal ac...

Read More

What We Do

30 Items

TIJ - UNODC hosts the Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia (T4SEA)

icon

06 Jun 2024

The Thailand Institute of Justice (TIJ), in collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), is hosting the Training on Crime Prevention and Criminal Justice for Southeast Asia...

Read More

TIJ Participates in the 33rd Session of CCPCJ in Vienna, Austria

icon

23 May 2024

Representatives from Thailand Institute of Justice (TIJ), led by Dr. Phiset Sa-ardyen, the Executive Director of TIJ, attended the 33rd session of the United Nations Commission on Crime Prevention and...

Read More

TIJ Stages Symposium "Unlocking State Power: Empowering Citizens" and Launchs "In Broad Daylight" Exhibition.

icon

29 Mar 2024

“The intolerance of injustice would one day be the changemaker.” Angkhana Neelapaijit, a member of the Working Group Against Enforced and Involuntary Disappearance and wife of Somchai Neelapaijit, a d...

Read More

iCPCJ 2023: Solutions from

icon

18 Sep 2023

New Perspective: "People-Centred Justice System" Tackles Online Scams, Mentally Disordered Ex-Offenders and Repeat Offenses   In the realm of justice, a fresh perspective has emerged, one that places ...

Read More

Recommendations on “People-Centered Justice Solutions” - New concept advocated by the new iCPCJ curriculum.

icon

03 Aug 2022

Recommendations on “People-Centered Justice Solutions” - New concept advocated by the new iCPCJ curriculum.   The confidence of the public in the criminal justice system; the accessibility to the crim...

Read More

Publications

22 Items

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ฉบับที่1.0

icon

10 Jun 2019

การพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจําาแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ได้รับการประสานงานโดย ฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มของสําานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (RAB)

Read More

Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures

icon

13 Apr 2020

คู่มือนีจัดทำขึ้นโดย Sabrina Mahtani นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญการปฏิรูปการลงโทษเพื่อเสนอต่อสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยเป็นการต่อยอดข้อมูลที่มีอยู่ในตร...

Read More
chat