ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development Examines Old Issues in a New Light

              

    Matti Joutsen

 

The Thailand Institute of Justice recently hosted a TIJ Public Forum in Bangkok on the rule of law and sustainable development. Under the theme ‘Envisioning Transformative Social Justice’, participants in the TIJ Executive Programme on the Rule of Law and Development (TIJ’s RoLD Programme) analysed case studies in order to find ways to establish a sustainable society.

 

Through its Rule of Law and Development Programme, the TIJ has brought together a new generation of executives and leaders from the public and private sector and from different professions, persons who are seeking to use their collective experience, skill, and public spirit to find new solutions in order to achieve sustainable development. The Public Forum was designed to tackle old issues through innovative problem solving. At the Public Forum, these ‘old issues’ were re-examined in a new light by seeking to explore different perspectives, that of the very people who are affected by them. The participants then tried to work ‘out of the box’ to think of ways to achieve positive changes in society.  

 

In introducing the topic, Prof. Dr. Kittipong Kittayarak, Executive Director of the Thailand Institute of Justice (TIJ) spoke about ‘Practices in Innovation to Enhance Social Justice.’ He emphasized that the rule of law and enhancing social justice go hand in hand. It is only when society is governed by law that its members can live peacefully. This, in turn, requires that laws are drafted to be just and fair, and that laws are enforced in a way that is just and fair to everyone in society. The rule of law ensures that justice is administered in the interests of all the people, and that a just and equitable society is established. Also the underprivileged and vulnerable should have access to justice with the same degree of effectiveness as everyone else.  

 

Prof. Dr. Kittipong noted that the United Nations has established two major sets of development goals, the Millennium Development Goals (MDGs) in 2000, and the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015. Studies by the United Nations have shown that failure to fully implement the MDGs from the year 2000 was largely due to two reasons: weaknesses in the rule of law, and a so-called ‘silo mentality’. In adopting the SDGs, the United Nations has sought to correct this by establishing, in Goal 16, that the rule of law is a foundation and a tool for the achievement of sustainable development, and by stressing that society needs the combined efforts of all stakeholders in forging the rule of law. In Thailand as in other countries, everyone should contribute to driving the rule of law. The rule of law therefore does not mean ‘rule by lawyers’, rather, it is rule by all stakeholders in a combined effort. 

 

Following a presentation of several case studies, the participants in the TIJ Executive Programme on the Rule of Law and Development discussed three key issues relating to modern Thai society: a culture of lawfulness, financial empowerment, and reintegration of offenders into society.

 

Fostering a Culture of Lawfulness: The rule of law and a culture of lawfulness are complementary concepts. The absence of either could upset the equilibrium needed for social development. Without a culture of lawfulness, a sense by everyone that the laws in force are fair and should be followed, enforcement of laws will not be effective. There are three main areas to be considered in creating a culture of lawfulness in Thai society. Firstly, society should recognise the importance of the law. Secondly, the common goal should be that each and every individual member of society behaves lawfully. Thirdly, there should be a societal mechanism by which those who are suspected of having violated the law can be brought to justice. Any amendments to a law should take into consideration the culture of lawfulness. If the enforcement of the law does not benefit society as a whole, then the culture of lawfulness cannot prevail. 

 

Financial Inclusion for a Future Economy: In Thailand as in other countries, many people work in the so-called informal economy. One factor that is significantly expanding the number of people in this group is digitalisation, which is fuelling the growth of self-employed workers such as freelancers, online sellers, entrepreneurs, and start-ups, many of whom remain in the informal economy, relying largely on cash payments and even barter. Because such workers do not have sufficient and reliable documentation (such as pay slips or business-related purchases) to form a credit history, it is almost impossible for them to achieve financial empowerment by obtaining credit. The participants suggested that rules and regulations should be reviewed in order to ensure that they can be adapted to the digital technology, and in this way, they provide an appropriate scope for financial inclusivity.   

 

Reintegration of offenders into society: In Thailand, many prisoners have been convicted only of minor offences that do not pose a particular risk to society. Most of these prisoners are poor, underprivileged people who have suffered due to social inequality. Once they are released back into society, they are routinely demonised and rejected by their community —forever branded as ex-convicts — and are not afforded any career opportunities or chance at redemption. This is a lose-lose situation.  The former offenders may be forced to eventually resume their involvement in illegal activities, thus placing society at risk. To solve the problem in a sustainable way, a number of actions should be considered. Firstly, inequality in education and income should be reduced, which would contribute to establishing a fair and equitable society. Secondly, the criminal justice system should change its approach to imprisonment, from one that only stresses the placing and keeping of offenders in detention, to one that offers a ‘second chance’ by providing social reintegration and rehabilitation opportunities, in order to give offenders hope for their future and help them realise their value to society. Lastly, offenders who are struggling with societal reintegration should be prepared and assisted with effective pre- and post-release programmes. A system should be established to help former offenders reintegrate by providing opportunities and support, thus reducing recidivism rates. Such a system will help them become law-abiding and valuable contributors to society.   

 

Back
chat