ห้องข่าว

ครบรอบ 13 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

ครบรอบ 13 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ

อ่านต่อ
วาระแห่งชาติ… ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมนำไทย

วาระแห่งชาติ… ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมนำไทย

อ่านต่อ
ริเริ่มโครงการ Renewing our promise: Fostering progress and investments to advance the application of the Bangkok Rules

ริเริ่มโครงการ Renewing our promise: Fostering progress and investments to advance the application of the Bangkok Rules

อ่านต่อ
“เปิดข้อมูลภาครัฐ ปลดล็อคอำนาจประชาชน” และเปิดนิทรรศการ “กลางวันแสกๆ” (In Broad Daylight)

“เปิดข้อมูลภาครัฐ ปลดล็อคอำนาจประชาชน” และเปิดนิทรรศการ “กลางวันแสกๆ” (In Broad Daylight)

อ่านต่อ
TIJ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมนำไปสู่ความโปร่งใส

TIJ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมนำไปสู่ความโปร่งใส

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

อ่านต่อ
TIJ ศึกษาดูงานที่ Arkki Thailand

TIJ ศึกษาดูงานที่ Arkki Thailand

อ่านต่อ
TIJ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

TIJ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ