ห้องข่าว

เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators 21 ก.ย. 2558

เชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการ Criminal Justice Performance Indicators

อ่านต่อ
TIJ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 21 ก.ย. 2558

TIJ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา ตามหาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพฯ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 16 ก.ย. 2558

TIJ จัดเสวนา ตามหาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพฯ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UN Women จัดงานระดมความคิด เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง 13 ก.ย. 2558

TIJ ร่วมกับ UN Women จัดงานระดมความคิด เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ UN WOMEN จัดค่าย SPEAKUP SPEAKOUT 06 ก.ย. 2558

TIJ ร่วมกับ UN WOMEN จัดค่าย SPEAKUP SPEAKOUT

อ่านต่อ
คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก (Diversion of Cases and Offenders) 19 ส.ค. 2558

คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก (Diversion of Cases and Offenders)

อ่านต่อ
RECRUITING ASEAN YOUTH to support our product team 31 ก.ค. 2558

RECRUITING ASEAN YOUTH to support our product team

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ Access to justice 14 ก.ค. 2558

TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ Access to justice

อ่านต่อ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยประกาศจัดจ้างคณะนักวิจัย 14 ก.ค. 2558

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยประกาศจัดจ้างคณะนักวิจัย

อ่านต่อ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม 14 ก.ค. 2558

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม

อ่านต่อ
พระองค์ภาฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม 28 มิ.ย. 2558

พระองค์ภาฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ
TIJ จัดงานสัมมนา 25 มิ.ย. 2558

TIJ จัดงานสัมมนา "เยาวชนนิติธรรม"

อ่านต่อ