ห้องข่าว

Apply now!! Discussion moderator in our first TIJ Youth Forum 01 พ.ค. 2558

Apply now!! Discussion moderator in our first TIJ Youth Forum

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมการประชุม 13th UN Crime Congress กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 19 เม.ย. 2558

TIJ เข้าร่วมการประชุม 13th UN Crime Congress กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนาส่งเสริม Community-Based Treatment ในอาเซียน 26 ก.พ. 2558

TIJ จัดสัมมนาส่งเสริม Community-Based Treatment ในอาเซียน

อ่านต่อ
Regional Meeting on Crime Statistics and Victimisation Surveys 25 ก.พ. 2558

Regional Meeting on Crime Statistics and Victimisation Surveys

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ TIJ 25 ก.พ. 2558

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ TIJ

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา อาชญากรรมต่อเนื่อง- ภัยเงียบของสังคม 18 ก.พ. 2558

TIJ จัดเสวนา อาชญากรรมต่อเนื่อง- ภัยเงียบของสังคม

อ่านต่อ
TIJ เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา กระบวนการยุติธรรมไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง 26 ม.ค. 2558

TIJ เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา กระบวนการยุติธรรมไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต 26 ม.ค. 2558

TIJ จัดสัมมนา พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต

อ่านต่อ
TIJ เปิดตัว Toolbox รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557 24 พ.ย. 2557

TIJ เปิดตัว Toolbox รับวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2557

อ่านต่อ
TIJ จัดฝึกอบรม ผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯยุติความรุนแรงต่อเด็ก 03 พ.ย. 2557

TIJ จัดฝึกอบรม ผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่ 15 ต.ค. 2557

TIJ มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเชียงใหม่

อ่านต่อ
TIJ เฟ้นหา ทูตเยาวชนนิติธรรม ร่วม Youth Forum และ UN Congress 09 ต.ค. 2557

TIJ เฟ้นหา ทูตเยาวชนนิติธรรม ร่วม Youth Forum และ UN Congress

อ่านต่อ