ห้องข่าว

คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก (Diversion of Cases and Offenders) 19 ส.ค. 2558

คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก (Diversion of Cases and Offenders)

อ่านต่อ
RECRUITING ASEAN YOUTH to support our product team 31 ก.ค. 2558

RECRUITING ASEAN YOUTH to support our product team

อ่านต่อ
TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ Access to justice 14 ก.ค. 2558

TIJ จัดสัมมนา หัวข้อ Access to justice

อ่านต่อ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยประกาศจัดจ้างคณะนักวิจัย 14 ก.ค. 2558

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยประกาศจัดจ้างคณะนักวิจัย

อ่านต่อ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม 14 ก.ค. 2558

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม

อ่านต่อ
พระองค์ภาฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม 28 มิ.ย. 2558

พระองค์ภาฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม

อ่านต่อ
TIJ จัดงานสัมมนา 25 มิ.ย. 2558

TIJ จัดงานสัมมนา "เยาวชนนิติธรรม"

อ่านต่อ
TIJ สัมมนาซีรี่ย์2 หัวข้อ คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม 21 มิ.ย. 2558

TIJ สัมมนาซีรี่ย์2 หัวข้อ คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม

อ่านต่อ
TIJ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ ณ ฟิลิปปินส์ 06 มิ.ย. 2558

TIJ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ ณ ฟิลิปปินส์

อ่านต่อ
TIJ ร่วมกับ AsianSIL และ MOJ จัดประชุม AsianSIL 2015 05 มิ.ย. 2558

TIJ ร่วมกับ AsianSIL และ MOJ จัดประชุม AsianSIL 2015

อ่านต่อ
TIJ เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 24 ณ กรุงเวียนนา 22 พ.ค. 2558

TIJ เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 24 ณ กรุงเวียนนา

อ่านต่อ
Announcement for TIJ Youth Forum applicants 21 พ.ค. 2558

Announcement for TIJ Youth Forum applicants

อ่านต่อ