ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


16 กันยายน 2558 - TIJ จัดเสวนา "ตามหาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพฯ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?" ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย


เป็นที่ทราบกันดีว่า ภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่งของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ คือ การเผยแพร่และส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพสู่การนำไปปฏิบัติทั้งในระดับนานาชาติ และ ในประเทศ ซึ่งภารกิจในการส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพในระดับนานาชาติ TIJ ได้ร่วมมือกับ Penal Reform International (PRI) ในการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงานของเรือนจำในหลายประเทศมาแล้ว


สำหรับประเทศไทย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกรมราชทัณฑ์หลายแห่งพัฒนาเรือนจำเพื่อการอนุวัติตามข้อกำหนดกรุงเทพหลายด้าน แต่ยังเคยไม่มีการประเมินตัวชี้วัด เพื่อประเมินว่าเรือนจำใดผ่านเกณฑ์การประเมินในการเป็นเรือนจำต้นแบบ ด้วยเหตุนี้ TIJ จึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และ กรมคุมประพฤติ จัดทำโครงการส่งเสริมให้มีเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพขึ้น ซึ่งได้นำตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ PRI มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเรือนจำภายในประเทศ โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศร่วมกันพิจารณา และ ตามหาเรือนจำต้นแบบดังกล่าว


วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่เรือนจำที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ถือโอกาสมอบประกาศนียบัตรให้แก่เรือนจำอุทัยธานี ในฐานะที่เป็นเรือนจำที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการเป็นเรือนจำต้นแบบที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ และเพื่อเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล, ดร.นัทธี จิตสว่าง, นายเอิน อาจิตร์ และ Ms.Federica Piovesana ร่วมกันถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน และความพยายามในการตามหาเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ จากเรือนจำต่างๆ

แม้จะเป็นเพียงผลสำเร็จหนึ่งในระดับประเทศ แต่ TIJ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) สู่การปฏิบัติทั้งระดับชาติและในประเทศต่อไป

Back
chat