ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ UN WOMEN จัดกิจกรรม SpeakUp SpeakOut "ค่ายเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง" เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
ข้อมูลเพิ่มเติม  www.facebook.com/TIJSUSO

Back