ห้องข่าว

คณะ TIJ ลงพื้นที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บข้อมูลงานวิจัย 14 ส.ค. 2559

คณะ TIJ ลงพื้นที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บข้อมูลงานวิจัย

อ่านต่อ
พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุม Nelson Mandela Rules 08 ส.ค. 2559

พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานการประชุม Nelson Mandela Rules

อ่านต่อ
TIJ และ TDRI จัด“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ: ความท้าทายของสังคมไทย” 03 ส.ค. 2559

TIJ และ TDRI จัด“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ: ความท้าทายของสังคมไทย”

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานประชุมทางวิชาการประจำปี ALSA 02 ส.ค. 2559

ดร.กิตติพงษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานประชุมทางวิชาการประจำปี ALSA

อ่านต่อ
ดร.กิตติพงษ์ บรรยายหัวข้อ บทบาทและภารกิจของ TIJ 01 ส.ค. 2559

ดร.กิตติพงษ์ บรรยายหัวข้อ บทบาทและภารกิจของ TIJ

อ่านต่อ
ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 12 ก.ค. 2559

ประกาศจ้างงานออกแบบก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ
TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด” 05 ก.ค. 2559

TIJ จัดเสวนา “โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษา ทิศทางใหม่นโยบายยาเสพติด”

อ่านต่อ
UNODC แสดงความยินดีแก่ TIJ ในโอกาสได้เข้าเป็นเครือข่าย PNI 29 มิ.ย. 2559

UNODC แสดงความยินดีแก่ TIJ ในโอกาสได้เข้าเป็นเครือข่าย PNI

อ่านต่อ
TIJ หารือเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 17 มิ.ย. 2559

TIJ หารือเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียน ของ APCJJ ครั้งที่ 2 17 มิ.ย. 2559

TIJ ร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียน ของ APCJJ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
TIJ ร่วม International Conference on Governance, Crime, and Justice Statistics 07 มิ.ย. 2559

TIJ ร่วม International Conference on Governance, Crime, and Justice Statistics

อ่านต่อ
ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 06 มิ.ย. 2559

ผู้แทน TIJ เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

อ่านต่อ