ห้องข่าว

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 27 พ.ค. 2559

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14

อ่านต่อ
TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่าย PNI 24 พ.ค. 2559

TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่าย PNI

อ่านต่อ
13 พ.ค. 2559

"The Nexus between Organized Crime and Terrorism as a threat to Security and Development"

อ่านต่อ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงเข้าร่วมและประทานพระดำรัสในการสัมมนาระดับสูง 13 พ.ค. 2559

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงเข้าร่วมและประทานพระดำรัสในการสัมมนาระดับสูง

อ่านต่อ
พิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ กับ ศูนย์วิจัยกฎหมายอาเซียน-จีน 13 พ.ค. 2559

พิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง TIJ กับ ศูนย์วิจัยกฎหมายอาเซียน-จีน

อ่านต่อ
TIJ ร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 12 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเรือนจำในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันฯ 11 พ.ค. 2559

ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

อ่านต่อ
ตัวแทน TIJ ร่วมเสวนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและหลักนิติธรรม” 10 พ.ค. 2559

ตัวแทน TIJ ร่วมเสวนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและหลักนิติธรรม”

อ่านต่อ
อธิบดีกรมพินิจฯ เข้าหารือ หารือถึงการสร้างความร่วมมือ กับ TIJ 10 พ.ค. 2559

อธิบดีกรมพินิจฯ เข้าหารือ หารือถึงการสร้างความร่วมมือ กับ TIJ

อ่านต่อ
TIJ ร่วมการประชุมด้านการสำรวจสถิติและการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านอาชญากรรม 09 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมการประชุมด้านการสำรวจสถิติและการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านอาชญากรรม

อ่านต่อ
TIJ ร่วมประชุม ด้านการคุมประพฤติที่มีความอ่อนไหวต่อเพศสภาวะในเคนยา 06 พ.ค. 2559

TIJ ร่วมประชุม ด้านการคุมประพฤติที่มีความอ่อนไหวต่อเพศสภาวะในเคนยา

อ่านต่อ
TIJ UNODC และ UN Women จัดอบรมความซับซ้อนและพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 04 พ.ค. 2559

TIJ UNODC และ UN Women จัดอบรมความซับซ้อนและพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

อ่านต่อ