ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดผลสำรวจ TIJ โพล ประเด็นการใช้อำนาจของตำรวจเพื่อค้นหาความจริงคดี “อดีต ผกก.โจ้”

 

 

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม จัดทำโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ชี้ว่า กว่าร้อยละ 86 ของผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 5,291 คน ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเพื่อรีดความจริง[1] 

 

 

ข่าวของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ทำให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นในระดับที่น่ากังวลอยู่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือจากค่าคะแนนเต็ม 5 ได้ลดลงจาก 2.01 เหลือเพียง 1.29 คะแนน และเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นหลัง “อดีต ผกก.โจ้” เข้ามอบตัว พร้อมแถลงรายละเอียดของเหตุการณ์ กลับพบว่า ความเชื่อมั่น “ลดลงอีก” เหลือ เฉลี่ย 1.20 คะแนน[2]

 

ส่วนที่น่าสนใจ คือ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 91[3] เห็นว่า ควรให้องค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบหรือถ่วงดุลอำนาจของตำรวจในการค้นหาความจริง เช่น อัยการ ทนาย และควรมีช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 40[4] ยังไม่เชื่อว่ากระบวนการในปัจจุบันที่ตำรวจมีอำนาจสอบสวนและทำสำนวนคดีนั้นดีเพียงพอ

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94[5] เห็นว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็ว โดยต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการสอบสวนคดีอาญาให้ดีขึ้นในทุกมิติ เรียงลำดับความสำคัญ 3 เรื่องแรกในทัศนะของผู้ตอบแบบสำรวจ[6] ได้แก่

1. ควรปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจในการค้นหาความจริงในชั้นสอบสวน

2. ควรส่งเสริมให้บทบาทของพนักงานสอบสวนเป็นวิชาชีพเฉพาะและเป็นอิสระจากสายบังคับบัญชาปกติ

3. ควรสร้างกระบวนการที่ให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลงานตำรวจ

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม TIJ โพลเผยความเห็นต่อกรณี “อดีต ผกก.โจ้”

ดาวน์โหลด Infographic TIJ โพลเผยความเห็นต่อกรณี "อดีต ผกก.โจ้"

ดาวน์โหลด Presentation TIJ โพลเผยความเห็นต่อกรณี "อดีต ผกก.โจ้"

 


[1] อ้างอิงผลจากคำถามส่วนที่ 3 ข้อ 1

[2] อ้างอิงผลจากคำถามส่วนที่ 2

[3] อ้างอิงผลจากคำถามส่วนที่ 4 ข้อ 1.10

[4] อ้างอิงผลจากคำถามส่วนที่ 4 ข้อ 1.1

[5] อ้างอิงผลจากคำถามส่วนที่ 3 ข้อ 7

[6] อ้างอิงผลจากคำถามส่วนที่ 4 ข้อ 3 

 

 

 

 

 

 

Back
chat