เสวนาออนไลน์ เปิดตัวรายงานวิจัย Harmonious Justice: Thailand’s Approach to Restorative Justice


TIJ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เปิดตัว “รายงานวิจัย Harmonious Justice: Thailand’s Approach to Restorative Justice” และ “คู่มือสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ฉบับแปลภาษาไทย” วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น.

 

ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ความเป็นมาและความคาดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” พร้อมเวทีเสวนา เจาะ 4 ประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเข้มข้น

1. ปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร มาตรฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติที่ดีมีอะไรบ้าง และข้อค้นพบจากงานวิจัยโดย ศ.เกียรติคุณ อิวอง แดนดูแรนด์ ผู้วิจัยหลัก และ นายอุกฤษฏ์ ศรพรหม ผู้วิจัยหลักและผู้จัดการโครงการ TIJ

2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดย นางสันทนี ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ สำนักอัยการสูงสุด

3. ศาลยุติธรรมกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
โดย นายอติรุจ ตันบุญเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดชลบุรี

4. สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชน

ดำเนินรายการ โดย นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานและต้องการรับงานวิจัยและคู่มือฯ เป็นรูปเล่ม ลงทะเบียนได้ที่นี่

อีกทั้งสามารถเข้าร่วมงานได้ทาง zoom
Meeting ID: 856 7272 3276
Passcode: 15092564

และทาง facebook Live เพจ TIJ

ดาวน์โหลดงานวิจัยและคู่มือ ได้ที่นี่