ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการประชุมระดับโลกระหว่างผู้ประสานงานของสหประชาชาติ ของการสำรวจสถิติอาชญากรรมและการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 ต่อเนื่องด้วยการประชุมกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคว่าด้วยมาตรฐานการจำแนกประเภทอาชญากรรม เพื่อประโยชน์ทางสถิติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ร่วมวางกรอบการเก็บข้อมูล อาชญากรรมและข้อมูลกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแนวโน้มกันในระดับโลก พัฒนาการนำข้อมูลไปใช้ ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการกำหนดนโยบายป้องกันปราบปราม รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ

ในการนี้ นางสาวสุดารักษ์ สุวรรณานนท์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ และ นางสาวยศวดี ทิพยมงคลอุดม นักวิชาการเพื่อการยุติธรรม สำนักกิจการต่างประเทศและ ประสานนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ "การวัดประสิทธิภาพงาน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" และหัวข้อ "การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด และงานราชทัณฑ์" โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมจากกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน สถิติจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ ทั่วโลก

Back