ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Areas of Work

1 Items

Women and Children in the Criminal Justice System

icon

26 Nov 2018

Gender equality and ending violence against children are recognized as a way to achieve the sustainable development of a society. This has been reflected in the 2030 Sustainable Development Agenda, pa...

Read More

What We Do

12 Items

"Beauty of Opportunity" Enables Former Prisoners to Reintegrate into Society

icon

15 Dec 2021

"Beauty of Opportunity" Enables Former Prisoners to Reintegrate into Society   To mark the 11th anniversary of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures ...

Read More

Launch of the Thai Version of the UN Model Strategies on VAC

icon

19 Jul 2021

Launch of the Thai Version of the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice   The vio...

Read More

The Elimination of Violence against Children: UN Model Strategies

icon

28 Jun 2021

United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice provide a guideline for government authorit...

Read More

Seminar on Sexual Exploitation of Boys, the Rising Threat to be Aware

icon

03 Dec 2019

TIJ Join Hands with ECPAT to Host a Seminar on "Sexual Exploitation of Boys," the Rising Threat to be Aware   The Thailand Institute of Justice (TIJ) in collaboration with ECPAT held a seminar on “Sex...

Read More

TIJ Joined Hands with Five Partners to Promote the Ethics and Psychology for Child Rights Protection

icon

01 Jul 2019

TIJ Joined Hands with Five Partners to Promote the Ethics and Psychology for Child Rights Protection   According to UNICEF, globally three in four children between the age of one and 14 have been subj...

Read More

Publications

4 Items

ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของเด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

icon

16 Oct 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติ...

Read More
chat