ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

World Justice Project (WJP) is calling for proposals on projects and initiatives to strengthen the rule of law that may win the “World Justice Challenge” competition. Launched on November 5th, 2013, the competition is open to all individuals, organizations, and entities from any country, and the submission deadline is on January 15th, 2014.

The WJP believes that everyone – regardless of who they are, what they do, or where they live – can advance the rule of law in their own community. The WJP also hopes that the “World Justice Challenge” will provide the right opportunity for individuals living and working closest to where problems are located to create and test new ideas that can bolster the rule of law.

Approximately 10 grantees will be selected by the Selection Panel. The selected projects will be supported by the WJP through $15,000 to $25,000 seed grants, connections with key individuals and institutions within its global network, and increased visibility for the initiatives through media coverage.

In 2012 – 2013, 12 grantees were selected, representing some of the most innovative social justice efforts underway around the world. One project from Thailand was also selected, which is “Establishing an effective detention monitoring structure in the Deep South of Thailand,” implemented by Cross Cultural Foundation with the partnerships of the Association for the Prevention of Torture and Muslim Attorney Center Foundation. The goal of this project is to strengthen civil society organizations in the deep southern region of Thailand by preventing torture and ill treatment of detainees in the detention facilities of the Deep South.

The World Justice Project, an independent non-profit organization, develops communities of opportunity and equity by advancing the rule of law worldwide. The WJP engages leaders in countries across the globe and from all work disciplines to advance the rule of law. Through its three complementary and mutually reinforcing program areas: (1) Research and Scholarship, (2) Rule of Law Index, and (3) Engagement, WJP seeks to stimulate government reforms that enhance the rule of law, develop practical programs in support of the rule of law at the community level, and increase public awareness about the concept and practice of the rule of law worldwide. Thus, WJP is one of the world’s foremost resources on the importance of the rule of law.

Thailand Institute of Justice, or TIJ, guided by the conviction that the true community of justice can be realized by the firm adherence to human rights principles and respect for the rule of law, is committed to strengthening the criminal justice systems by the promotion of knowledge creation and knowledge sharing with regards to the implementation of international standards and norms in the field of crime prevention and criminal justice.

TIJ activities aimed at promoting the rule of law include knowledge sharing among domestic and international organizations. On November 15th, 2013, TIJ hosted “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law – Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post-2015 Development Agenda”, to advance the knowledge of the rule of law. From this event, TIJ has received great supports from many countries. This thus can be considered a significant beginning of strengthening the rule of law in the global level.


For further information, please visit: http://www.worldjusticeproject.org/opportunity-fund-competition

Back
chat