ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่14

 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice  - UN Crime Congress) เป็นการประชุมที่รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้แทนสหประชาชาติ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษทางอาญา ระบบศาล และการราชทัณฑ์ และผู้รู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่อื่น ๆ มาร่วมประชุมหารือกันเกี่ยวกับปัญหาความท้าทายใหม่ ๆ ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุม สมัยที่ 14 จัดขึ้นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2564 มีหัวข้อหลัก คือ “การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” 

 

TIJ จัดการประชุมคู่ขนาน (Ancillary Meeting)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday, 8th March: 11.20 - 13.00 JST

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 9th March: 14.00 - 15.30 JST

 

 

 

 

Tuesday, 9th March: 11.30 - 13.00 JST

 

 


TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมคู่ขนานที่จัดโดยหน่วยงานนานาชาติอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIJ จัดนิทรรศการออนไลน์ 

 

TIJ ได้ร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ และจัดทำเอกสารและรายงานวิจัยของ TIJ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals 2030) เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะด้วย

 

เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของ TIJ
 

 

 

 

 

 

Back
chat