ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบการดำเนินงาน

1 รายการ

TIJ Justice Innovation

icon

19 พ.ค. 2564

สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม: สร้างระบบยุติธรรมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง  ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความไม่เท่าเทียม วัฒนธรรมความรุนแรงในสังคม และปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นข้อท้าทายสำคัญที่หลายประเทศทั...

Read More

งานของเรา

4 รายการ

TIJ ผลักดันไทยใช้คะแนน “ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือปฏิรูปหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

icon

18 ก.ย. 2566

TIJ จับมือ World Justice Project ผลักดันให้ไทยใช้คะแนน “ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือปฏิรูปหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม   หลักนิติธรรม (Rule of Law) ถูกจัดเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างย...

Read More

TIJ ร่วมกับ UNDP ลงนามร่วมมือผลักดันการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรม

icon

09 มิ.ย. 2565

TIJ ร่วมกับ UNDP ลงนามร่วมมือผลักดันการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรม     สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มุ่งดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบยุติธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกา...

Read More

นวัตกรรมยุติธรรม : เทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

icon

11 เม.ย. 2565

นวัตกรรมยุติธรรม : เทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง   “อนาคตอยู่ที่นี่แล้ว แค่กระจายไม่เท่ากัน” - William Gibson วลีนี้ไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงเลย   ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยุต...

Read More

แจ้งช่องทางการติดต่อช่วงสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด TIJ มีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

icon

09 เม.ย. 2564

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  TIJ จึงมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานที่บ้านได้ (work from home) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ปฏิบัติตามประกา...

Read More

ร่วมงานกับเรา

1 รายการ

บทความ

1 รายการ

โควิดกับโอกาสเชื่อมต่อความยุติธรรมออนไลน์ในราคาประหยัดสำหรับประชาชน

icon

22 มิ.ย. 2563

การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีต้นทุนสูง แม้ตามกฎหมาย คู่ความในคดีอาญาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรได้มาฟรี  ทันทีที่คู่ความเข้าสู่กระบวนการก็มีค่าใช้จ่ายหลายราย...

Read More

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

1 รายการ

รายงานสรุปการประชุม ASEAN Justice Innovation 2023 งานนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมแห่งอาเซียน: หลักนิติธรรม ข้อมูล และอนาคตข...

icon

04 ม.ค. 2567

จากข้อมูลของ World Justice Project (WJP) องค์กรที่คิดค้นดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินความมีนิติธรรมของแต่ละประเทศในแต่ละปี พบว่าสถานการณ์หลักนิติธรร...

Read More
chat